PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
142
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'679
Iš jų unikalių:
390
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
16'756'199
Iš jų unikalių:
2'884'953