PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
684
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'815
Iš jų unikalių:
204
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
18'971'930
Iš jų unikalių:
3'093'697
0.223