PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
685
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
6'084
Iš jų unikalių:
316
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
19'944'091
Iš jų unikalių:
3'135'504
0.1466