PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
146
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
609
Iš jų unikalių:
551
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
16'907'707
Iš jų unikalių:
2'919'578