PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
684
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
3'010
Iš jų unikalių:
226
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
18'972'125
Iš jų unikalių:
3'093'719
0.1559