PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
154
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
6'934
Iš jų unikalių:
441
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
17'761'818
Iš jų unikalių:
2'988'290