PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
142
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'680
Iš jų unikalių:
391
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
16'756'200
Iš jų unikalių:
2'884'954