PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
688
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
3'717
Iš jų unikalių:
113
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
21'435'206
Iš jų unikalių:
3'192'009
0.1651