PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
746
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
386
Iš jų unikalių:
15
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
26'438'478
Iš jų unikalių:
3'363'930
0.109