PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
684
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'923
Iš jų unikalių:
217
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
18'972'038
Iš jų unikalių:
3'093'710
0.1579