PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
688
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
3'484
Iš jų unikalių:
107
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
21'434'973
Iš jų unikalių:
3'192'003
0.1602