PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
690
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
4'248
Iš jų unikalių:
324
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
22'696'701
Iš jų unikalių:
3'253'007
0.1729