PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
718
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
5'550
Iš jų unikalių:
88
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
25'026'562
Iš jų unikalių:
3'329'656
0.0711