PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
713
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
19
Iš jų unikalių:
16
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
23'696'680
Iš jų unikalių:
3'287'619
0.0938