PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
741
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
1'918
Iš jų unikalių:
61
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
26'193'969
Iš jų unikalių:
3'355'544
0.0985