PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
687
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
5'269
Iš jų unikalių:
132
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
21'096'529
Iš jų unikalių:
3'175'235
0.1556