PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
684
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
78
Iš jų unikalių:
34
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
19'133'834
Iš jų unikalių:
3'107'552
0.1496