PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
153
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
6'242
Iš jų unikalių:
574
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
17'553'924
Iš jų unikalių:
2'973'967