PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
714
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
9'259
Iš jų unikalių:
246
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
24'051'045
Iš jų unikalių:
3'298'240
0.0679