PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
13'033
Iš jų unikalių:
177
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'628'508
Iš jų unikalių:
3'388'152
0.0225