PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
10'827
Iš jų unikalių:
149
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'626'302
Iš jų unikalių:
3'388'124
0.0249