PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
11'093
Iš jų unikalių:
154
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'626'568
Iš jų unikalių:
3'388'129
0.0278