PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
910
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
7'340
Iš jų unikalių:
1'729
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
29'342'611
Iš jų unikalių:
3'623'187
0.0143