PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
938
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
28
Iš jų unikalių:
17
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
31'525'572
Iš jų unikalių:
4'532'845
0.018