PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
835
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
40
Iš jų unikalių:
26
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'639'832
Iš jų unikalių:
3'390'795
0.0119