PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
964
Aktyvių skaitliukų šiandien:
19
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
48
Šiandien parodymų:
1'473
Iš jų unikalių:
701
Parodymų per 30d.:
439'217
Iš jų unikalių:
82'258
Viso parodymų:
33'928'549
Iš jų unikalių:
5'176'396
0.0309