PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
938
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
109
Iš jų unikalių:
50
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
31'525'653
Iš jų unikalių:
4'532'878
0.0167