PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
947
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
3'877
Iš jų unikalių:
1'390
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
32'587'732
Iš jų unikalių:
4'901'894
0.0198