PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
926
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
1'310
Iš jų unikalių:
595
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
30'628'849
Iš jų unikalių:
4'089'447
0.0175