PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
938
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
326
Iš jų unikalių:
110
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
31'525'870
Iš jų unikalių:
4'532'938
0.1126