PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
926
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
1'412
Iš jų unikalių:
637
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
30'628'951
Iš jų unikalių:
4'089'489
0.0155