PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
835
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
41
Iš jų unikalių:
27
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'639'833
Iš jų unikalių:
3'390'796
0.0125