PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
839
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
99
Iš jų unikalių:
60
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'645'409
Iš jų unikalių:
3'393'258
0.0285