PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
938
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
258
Iš jų unikalių:
92
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
31'525'802
Iš jų unikalių:
4'532'920
0.0229