PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
926
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
1'513
Iš jų unikalių:
682
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
30'629'052
Iš jų unikalių:
4'089'534
0.0157