PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
947
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
4'237
Iš jų unikalių:
1'533
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
32'588'092
Iš jų unikalių:
4'902'037
0.0314