PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
964
Aktyvių skaitliukų šiandien:
19
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
48
Šiandien parodymų:
1'562
Iš jų unikalių:
735
Parodymų per 30d.:
439'217
Iš jų unikalių:
82'258
Viso parodymų:
33'928'639
Iš jų unikalių:
5'176'431
0.0425