PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
687
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
5'221
Iš jų unikalių:
131
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
21'096'481
Iš jų unikalių:
3'175'234
0.0328