PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
688
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'296
Iš jų unikalių:
389
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
22'292'846
Iš jų unikalių:
3'226'141
12.6997