PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
155
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
701
Iš jų unikalių:
37
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
18'084'205
Iš jų unikalių:
3'008'571
0.0137