PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
12'802
Iš jų unikalių:
175
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'628'277
Iš jų unikalių:
3'388'150
0.0126