PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
678
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'750
Iš jų unikalių:
387
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
18'583'978
Iš jų unikalių:
3'061'956
0.0576