PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
733
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
558
Iš jų unikalių:
39
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
25'792'297
Iš jų unikalių:
3'349'513
0.029