PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
688
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'297
Iš jų unikalių:
390
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
22'292'847
Iš jų unikalių:
3'226'142
25.5554