PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
149
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
226
Iš jų unikalių:
136
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
16'982'102
Iš jų unikalių:
2'947'803