PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
685
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
6'572
Iš jų unikalių:
353
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
19'944'579
Iš jų unikalių:
3'135'541
0.0317