PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
716
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
1'240
Iš jų unikalių:
57
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
24'637'929
Iš jų unikalių:
3'317'200
0.0706