PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
712
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'849
Iš jų unikalių:
54
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
23'594'897
Iš jų unikalių:
3'282'065
0.0806