PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'835
Iš jų unikalių:
31
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'305'187
Iš jų unikalių:
3'381'832
0.0854