PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
684
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
2'852
Iš jų unikalių:
208
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
18'971'967
Iš jų unikalių:
3'093'701
0.1675