PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
942
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
890
Iš jų unikalių:
186
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
31'821'037
Iš jų unikalių:
4'649'911
0.1766