PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
955
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
1'285
Iš jų unikalių:
219
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
33'227'437
Iš jų unikalių:
5'017'802
0.1405