PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
910
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
418
Iš jų unikalių:
128
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
29'343'043
Iš jų unikalių:
3'623'319
0.1023