PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
932
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
13'831
Iš jų unikalių:
6'275
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
31'065'371
Iš jų unikalių:
4'297'066
0.1226