PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
962
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
307
Iš jų unikalių:
220
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
33'882'580
Iš jų unikalių:
5'153'785
0.1561