PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
10'493
Iš jų unikalių:
147
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'625'968
Iš jų unikalių:
3'388'122
0.0259