PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
839
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
83
Iš jų unikalių:
50
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'645'393
Iš jų unikalių:
3'393'248
0.0237