PUSLAPIO STATISTIKA:


Iš viso skaitliukų:
831
Aktyvių skaitliukų šiandien:
18
Aktyvių skaitliukų per 30d.:
47
Šiandien parodymų:
10
Iš jų unikalių:
5
Parodymų per 30d.:
439'215
Iš jų unikalių:
82'257
Viso parodymų:
27'492'240
Iš jų unikalių:
3'384'622
0.0256